Over Simon

Ik ben Simon de Rijk, geboren in 1967 in Den Haag. Op school werd ik gehinderd door dyslexie waardoor het middelbare schooladvies MAVO werd. Vastbesloten om het daar niet bij te laten zitten vervolgde ik met HAVO en VWO. Het was toen, dat ik besloot om geneeskunde te gaan studeren in Utrecht. Helaas werd ik de eerste keer uitgeloot en ging een jaar biologie studeren als tussen jaar. Na drie jaar geneeskunde besloot ik toch om het roer om te gooien en fysiotherapie te kiezen. 

Toen ik afgestudeerd was als fysiotherapeut had ik nog niet het gevoel dat ik veel kon betekenen voor mijn patiënten. Ik ben mij toen gaan specialiseren in de manuele-therapie om mijn kennis en kunde te verbeteren.

Aangezien ik merkte dat sommige patiënten toch moeilijker van hun klachten af konden komen dan anderen ben ik verder gaan zoeken en ben mij gaan verdiepen in triggerpoints, zeg maar spierknopen en behandeltechnieken waarvan dry-needling de belangrijkste is. Je gebruikt daarbij een acupunctuurnaaldje.

Inmiddels is mij duidelijk geworden dat niet alleen de triggerpoints maar ook het bindweefsel en de fascia, een heel belangrijke factor is bij  patiënten met chronische, langer aanwezige klachten. Met speciale fascia-technieken wordt deze mee behandeld.

In mijn visie moet je mensen niet met één bepaalde techniek behandelen maar moeten verschillende technieken gecombineerd worden. Er zijn meerdere factoren die elkaar wederzijds beïnvloeden. Op deze manier kan je sneller en beter resultaat bereiken dan wanneer je er maar één kiest.

Ik ga uit van een holistische visie: zie de mens in zijn geheel. Zie lichaam en geest niet los van elkaar. Besef je dat mentale belasting ook overbelasting kan zijn en dat via ingewikkelde regelsystemen lichamelijke klachten kunnen ontstaan of in stand gehouden worden. Het begrijpen van de werking van het autonome, of zelfstandige zenuwstelsel, is hiervoor van belang. Voldoende bewegen, omgaan met stress, goed slapen en voldoende sociale contacten zijn voor mensen essentieel. Ook goede voeding is heel belangrijk. Veel mensen denken dat ze goed eten maar dat is lang niet altijd het geval. Ook het ontbreken of juist te veel nemen van bepaalde macro- en micronutriënten in de voeding kan van belang zijn bij klachten of het krijgen van overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten, cholesterol problemen etc. Om deze problematiek beter te kunnen mee behandelen heb ik inmiddels een studie als orthomoleculair therapeut gedaan.

Ook kan soms de oorzaak gelegen zijn in een ander gebied dan waar de pijn wordt waargenomen: referred pain. Zoals bij gewrichtsfunctiestoornissen in de wervelkolom of triggerpoints in de spieren. Spieren en gewrichten moeten goed samen werken om geen problemen te laten ontstaan. Zo moeten mobiliteit, kracht, coördinatie en conditie goed zijn.
Alvorens te behandelen wordt de anamnese afgenomen: een gesprek waarin ik probeer alle aspecten die van belang zijn voor de klacht en de behandeling zo veel mogelijk duidelijk te krijgen. Je bent als het ware een puzzel aan het leggen en zoekt de stukjes en probeert ze op de juiste plaats te leggen. Na onderzoek wordt dan een diagnose gesteld. Tijdens de behandeling komt altijd meer informatie naar boven die de behandeling telkens bijstuurt.
Probeer een zo goed mogelijke inschatting te maken van het probleem en de fase van herstel waarin het weefsel van de patiënt zich bevindt. Doe de op dat moment belangrijke technieken en combinaties variërend van massage, mobilisaties, dry-needling, manipulaties, fascia technieken en beginnende bewegingsoefeningen of medische trainingstherapie ter opbouw van de belastbaarheid met trainingsapparatuur.

Elke klacht en elke patiënt vormen een puzzel, los het op de juiste manier op…..


Menu