Sensomotorische therapie

Onder sensoriek verstaan we het opdoen van prikkels via de  zintuigen zoals de oren en ogen, maar ook de tastzin en het evenwicht. De motoriek is het vermogen om te kunnen bewegen zoals lopen, springen, huppelen, schrijven, knippen etc. Sensomotoriek koppelt de begrippen sensoriek en motoriek.

De sensomotorische ontwikkeling is zeer belangrijk voor de totale ontwikkeling van een kind. Door beweging leert het kind zijn eigen lichaam beter kennen en van daaruit de omgeving.

Een gestoorde sensomotoriek remt een kind in zijn lichamelijke ontwikkeling, maar kan ook sociaal-emotionele gevolgen hebben. Een goede integratie van sensoriek en motoriek is dus zeer belangrijk voor het functioneren van het kind.

Menu